Anna Barlik

Anna Barlik

Według Anny Barlik relację pomiędzy człowiekiem, a rzeczywistością można pisać na trzy sposoby: odkrywanie, przekraczanie oraz tworzenie przestrzeni. W pierwszym z nich artystka zwraca szczególną uwagę na interakcje powstające pomiędzy człowiekiem, a rzeczywistością w jakiej żyje. Udowadnia, że jeden byt nie potrafi istnieć bez drugiego.

Rzeczywistość staje się naturalnym środowiskiem, w którym człowiek egzystuje, zasada ta działa w obie strony. Przekraczanie przestrzeni Barlik rozumie jako współpracę z istniejącą już rzeczywistością. Jako artystka potrafi ona wpływać i zmieniać z zastaną już przestrzeń. Jej działania nigdy nie mają charakteru destrukcyjnego. Trzeci z określonych przez nią sposobów czyli tworzenie przestrzeni to budowanie jej od nowa.

Barlik, stwarza rzeczywistość na swój własny, indywidualny sposób, nie jest on zależny od żadnych czynników zewnętrznych. Ostatnim etapem jej działalności jest fotografia, za pomocą której uwiecznia zaobserwowane lub zainscenizowane przez siebie działania.

Wystawy w Propagandzie: