Adam Jastrzebski

Adam Jastrzębski

Adam Jastrzębski konsekwentnie realizuje projekt zapoczątkowany w 2007 roku, zatytułowany Vinylowiec.

Zarówno nazwa projektu jak i sam jego zamysł nawiązuje do dynamicznych przemian zachodzących w ciele, konkretnie do morfologii. Podobnie jak namnażające się w organizmie żywym elementy składowe krwi (granulocyty, limfocyty, monocyty), tak i formy powstające na płótnach artysty, wciąż się dzielą, tworzą na nowo.

Niezwykła barwność prac oraz ich skomplikowane układy przypominają kompozycje tworzone przy pomocy kalejdoskopu. Jak określa swój projekt sam artysta Vinylowiec jest całkowicie niezależny od arbitralnych treści, naturalny i w całości autonomiczny.

Na potrzeby swojej twórczości artysta opracował własny, unikatowy język – vinylogos, czyli graficzny zapis rozwoju i budowy vinylowca.

Wystawy w Propagandzie:

Czy Bóg gra w kości?

Małe jest Wielkie

Między sezonami