1. Adam Rzepecki, 2. Andrzej Makary Wielogórski, 3. Marek Janiak, 4. Andrzej Świetlik

Łódź Kaliska

Grupa artystyczna powstała w 1979 roku w Łodzi. Działa w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Wielogórski.

Obszarem zainteresowań grupy w początkowym okresie działalności była sztuka konceptualna ze szczególnym uwzględnieniem trzech mediów: fotografii, filmu eksperymentalnego oraz performance. Poczynając od roku 1980 bliskie artystom Łodzi Kaliskiej stały się interwencje w konwencji dadaistyczno – surrealistycznej.

Artyści chętnie komentowali bieżące wydarzenie polityczne i społeczne epoki PRL-u, byli aktywnymi członkami Kultury Zrzuty. Podążając tropem najlepszych tradycji europejskiej sztuki awangardowej Łódź Kaliska pisała manifesty. Szczególnie ważny dla sztuki lat 90. okazał się ten napisany przez Marka Janiaka w 1981 roku “Manifest sztuki żenującej”.

Artyści Łodzi Kaliskiej stworzyli własny periodyk “Tango”, w którym wyśmiewali i negowali m.in socjalistyczne struktury państwowe oraz inne równoległe działalności artystyczne takie jak malarstwo młodych dzikich czy wystawy przykościelne. Skandalem zakończyła się pierwsza oficjalna wystawa, w której grupa wzięła udział. Na prezentowanej w Poznańskim BWA ekspozycji “Polska fotografia intermedialna lat 80-tych”, artyści przedstawili przesycony erotyzmem film oraz zdjęcia “Freiheit, Nein danke!”.

Działania grupy w latach 90. oraz współcześnie nadal oscylują wokół atmosfery zgrywy, zabawy, ale stanowią także nierzadko zgryźliwy komentarz na temat polskiego patriotyzmu, religijności, sceny artystycznej, realiów państwa.

Wystawy w Propagandzie:

Zabawy dużych chłopców

Wystawa okolicznościowa

Calisian Boat

Małe jest wielkie

Między sezonami