Big Boys Games

Zabawy dużych chłopców

Wystawa jest próbą pokazania absurdu wojny w bezprecedensowy sposób – bez patosu, odniesień do faktów historycznych, kategorycznych sądów. O ile temat wojennej traumy jest silnie obecny w dzisiejszym dyskursie artystycznym, prace zaprezentowane na wystawie podejmują go w wyjątkowy sposób – przedstawiają tragedię konfliktów zbrojnych unikając łatwego moralizatorstwa, czy utożsamienia się z ofiarami, heroizowania postaci żołnierzy. Przemoc zostaje przyrównana do bezsensownej gry, staje się tematem artystycznego wybryku. Artyści nie nawiązują do narodowo – patriotycznych mitologii – raczej odzierają je ze wzniosłości, ironizując. Jednocześnie próbują odpowiedzieć na pytanie: skąd fascynacja przemocą, militarną estetyką, postacią żołnierza, grami wojennymi, czytelnym podziałem na „dobrych” i „złych”? Czy wynika to z presji, jaką wywierają kultura i media, promując określony wizerunek męskości? A być może skłonność do przemocy tkwi w nas od lat dziecięcych?

Artyści: Olaf Brzeski, Edward Dwurnik, Grupa Azorro, Grupa Łódź Kaliska, Władysław Hasior, Jerzy Kosałka, Paweł Kowalewski, Tomasz Kozak, Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Jerzy Stajuda, Jerzy Truszkowski, Włodzimierz Jan Zakrzewski