Oh, it's all right now! - Gruppa, Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak

Oj, dobrze już

Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak Łączył ich sprzeciw wobec systemu, antykomunizm i wola uprawiania sztuki, radykalizm i anarchia. Antagonizowały charaktery, indywidualizm i postawy artystyczne. Wiedzieli jednak, że mogą działać tylko w Gruppie, z Gruppą i dla Gruppy. Pojedynczo nie widzieli szans i perspektyw. 30 lat temu zorganizowali pierwszą wspólną wystawę. Dzisiaj nie mówi się o nich inaczej, jak “legendarna Gruppa”. Poczucie wspólnoty przypieczętowane zostało wydawaniem pisma “Oj, dobrze już” oraz wspólnymi “zamknięciami” w warszawskiej galerii Dziekanka, gdzie odcięci od rzeczywistości spędzali razem w malarskim transie po kilka dni i nocy. Każdy z nich był i jest indywidualistą, ale wielokrotnie tworzyli obrazy parami lub grupowo; niektóre prace dedykowali sobie nawzajem. Mimo, że wielokrotnie dochodziło między nimi do scysji i gwałtownych spięć właśnie owe wspólne dzieła stanowią o fenomenie Gruppy. Na wystawę wybraliśmy kilkanaście prac, które pokazują owe nitki wzajemnych połączeń, przyjaźni i postaw. Wiele z nich nie było nigdy pokazywanych. Nigdy też nie zaistniały razem na jednej ekspozycji. Otwarcie wystawy: sobota, 2 lutego, goodz. 17-20.